Barion Pixel

Adományvásár és átvétel

hétfő, szerda, szombat: 8.00-12.00
Miskolc, Fazekas utca 9-11.

Adományok átvétele

szerda: 12.00-16.00
Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 33/b

Adományozás – Általános Szerződési Feltételek

A supersum.hu honlapon keresztül megvalósuló adományozásra vonatkozóan

1. Bevezető rendelkezések

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Supersum Közhasznú Alapítvány (székhely: 3525 Miskolc, Fazekas utca 25., adószáma: 19248628-1-05) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett célja a Supersum Közhasznú Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása.

Az alapítvány jelenlegi céljai:

  • mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok támogatása
  • idősek, hajléktalanok, menekültek támogatása
  • gyermekkórházak, védőnői szolgálatok támogatása
  • adománygyűjtés és osztás

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett az adományozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (https://supersum.hu), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Az adományozási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy az Adományozó a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. Az Adományozó a támogatás megfizetésével kifejezi a Kedvezményezett számára, saját döntése alapján, a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Adományozói elfogadását követően az Adományozási szerződés a felek közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. Az adományozás célja

Felek megállapítják, hogy az adományozás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott szervezet céljainak megvalósításához. Az adományozásoddal hozzájárulsz, hogy az 1.2 pontban részletezett tevékenységeket támogasd.

3.2. Adományozási módok

A Kedvezményezett részére bármilyen összegű egyszeri adományt lehet nyújtani.

3.3. Az adományozási folyamat, a szerződés létrejötte

3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: az Adományozó a 3.4.1. pontban leírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.3.2. Abban az esetben, ha az Adományozó a 3.3.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.3.3. Adományozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az adományozással egyidejűleg email címét is megadja, úgy ezzel hozzájárul, hogy Kedvezményezett hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld részére, amelyben beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről. A Hírlevelet Kedvezményezett az Adományozó Honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában juttatja el részére.

3.3.4. Az adományozással kapcsolatos egyedi információkról az Adományozó kérésre a supersumalapitvany@gmail.com elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

3.4. Fizetési mód

3.4.1. Egyszeri támogatás bankkártyás fizetés útján, a Barion nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.4.1.1. Mit jelent a BARION™? A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

3.4.1.2. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.4.1.3. Fizess kényelmesen bankkártyával! A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nemcsak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

• Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

• Visa vagy Electron bankkártyádat

• Amex bankkártyádat

3.4.1.4. Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

3.4.1.5. Ingyenes A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

3.4.1.6. Kövesd vásárlásaidat A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

3.4.1.7. Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

3.4.2. A támogatás megvalósulhat banki átutalással is.

4. Tájékoztatás a támogatás felhasználásáról

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

5. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult az Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Adományozó a bankkártyás adományozással hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési művelet teljesítése érdekében a következő személyes adatait továbbítsuk a Barion Payment Zrt. felé: egyszeri adományozáskor e-mail cím, rendszeres adományozáskor e-mail cím, vezetéknév és keresztnév, illetve azokat, továbbá a barion.hu oldal fizetési felületén megadott személyes adatait a Barion Payment Zrt. az adatkezelési szabályzata (elérhető a www.barion.hu oldalon) szerint kezelje, valamint a sikeres adományozás tényéről, az adomány összegéről és a fizetés napjáról a részünkre a Barion Payment Zrt. adatot továbbítson.

6. A szerződés megszűnése.

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adományozási szerződést bármelyik fél indoklás nélkül egyoldalúan felmondhatja, viszont a Kedvezményezett a már beérkezett adomány összegét, az 3.1 pontban meghatározott célokra köteles felhasználni.

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy az Adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni.

Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Supersum Közhasznú Alapítvány, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Supersum Közhasznú Alapítvány felel, a Supersum Közhasznú Alapítvány fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Kelt: Miskolc, 2022.11.05.

Frissítve: 2023.10.24.